Ekipa Śniegowa
Adolfa Suligowskiego 11/15
00-466 Warszawa
Telefon kontaktowy 24h: 517 309 287
email: ekipasniegowa@op.pl
Fax: 224905295